Beliz Baylan

Terapi Konuları

Hayatın içindeki her konu terapinin konusu olabileceği gibi aşağıda başlıca terapi konularına örnekler bulabilirsiniz.

Herkes bazen üzgün veya bunalmış hisseder. Depresyon, açık bir neden olmaksızın meydana gelmiş gibi görünen kronik bir boşluk, üzüntü veya zevk alamama hissidir. Bir kişinin zor yaşam olaylarını takiben hissettiği keder ve diğer duygulardan farklıdır.

Kaygı, strese verilen normal bir tepkidir ve bazı durumlarda faydalı olabilir. Bizi tehlikelere karşı uyarabilir ve hazırlanmamıza ve dikkat etmemize yardımcı olabilir. Anksiyete bozuklukları, normal sinirlilik veya endişe duygularından farklıdır ve aşırı korku veya endişe içerir.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), günlük yaşama müdahale eden obsesyonlar ve kompulsiyonlarla karakterize bir zihinsel sağlık durumudur.

Travma, bireyin başa çıkma yeteneğini aşan, çaresizlik duygularına neden olan, benlik duygusunu ve tüm duygu ve deneyimleri hissetme yeteneklerini azaltan, derinden rahatsız edici veya rahatsız edici bir olaya verilen yanıttır.

Yeme bozuklukları, sağlığı ve sosyal işlevselliği ciddi şekilde bozabilecek bir grup karmaşık zihinsel sağlık durumunu temsil eder.

Bağımlılık, zararlı sonuçlara rağmen devam eden madde kullanımı veya zorlayıcı eylemlerle karakterize edilen, genlerden ve çevreden etkilenen karmaşık, kronik bir beyin durumudur.

Kişilik bozukluğu, diğer insanlarla sağlıklı bir şekilde ilişki kurmada sorun yaratacak kadar rahatsız edici olabilen ve önemli işlevsellik alanlarında önemli sıkıntıya veya bozulmaya yol açabilen kişilik özellikleriyle tanımlanan bir bozukluk türüdür.

Eskiden manik depresyon olarak bilinen bipolar bozukluk, mani veya hipomani atakları olarak bilinen anormal derecede yüksek seviyelerden depresif ataklar olarak bilinen duygusal düşüşlere kadar aşırı duygudurum dalgalanmalarına neden olan bir grup zihinsel bozukluktur.

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabına (DSM-5) göre panik bozukluğu, yoğun, tekrarlayan ve beklenmedik panik ataklarla karakterize bir tür anksiyete bozukluğudur.

Herkes zaman zaman öfke hisseder. Sinir bozucu veya zor durumlara karşı tamamen normal bir tepkidir. Öfke, yalnızca aşırı derecede sergilendiğinde bir sorun haline gelir ve günlük işleyişinizi ve insanlarla ilişki kurma şeklinizi etkilemeye başlar.

Fobi, bir nesneden veya durumdan mantıksız ve aşırı bir korkudur. Çoğu durumda fobi, tehlikeye atılma veya zarar görme korkusunu içerir.