Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), günlük yaşama müdahale eden obsesyonlar ve kompulsiyonlarla karakterize bir zihinsel sağlık durumudur.

OKB daha önce bir anksiyete bozukluğu olarak sınıflandırılmıştı çünkü bu hastalıktan etkilenen insanlar genellikle obsesif düşüncelerin bir sonucu olarak şiddetli anksiyete yaşarlar. Ayrıca obsesyonların neden olduğu kaygıyı azaltmak için kapsamlı ritüellere katılabilirler.

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabının (DSM-5) en yeni baskısında, OKB kendi bozukluk sınıfı olan “Obsesif-Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar”a taşınmıştır. Sınıftaki ilgili durumlar arasında vücut dismorfik bozukluğu, istifleme bozukluğu ve trikotillomani bulunur.

Belirtiler

OKB belirtileri genellikle yavaş yavaş ortaya çıkar ve tedavi edilmezse uzun sürebilir. OKB'si olan kişiler, obsesyon, kompulsiyon veya her ikisinin semptomlarını yaşayabilir. Bu semptomlar, okul, iş, ilişkiler ve normal günlük işleyiş dahil olmak üzere yaşamın birçok alanına müdahale eder.

Takıntılar (Obsesyonlar)

Obsesyonlar; kaybolmayan, istenmeyen ve son derece üzücü veya endişe verici düşünceler, görüntüler veya fikirlerdir ("Ya ölümcül bir hastalığa yakalanırsam?" veya "Ya birine zarar verirsem?").

Bazı yaygın obsesyon belirtileri şunlardır:

 • Diğer insanlar veya kişinin kendisi hakkında agresif düşünceleri
 • Her şeye belirli bir düzende sahip olma ihtiyacı
 • Mikrop korkusu
 • Cinsiyet, din veya başkalarına zarar verme gibi yasak veya tabu konularla ilgili istenmeyen düşünceler

Kompulsiyonlar

Kompulsiyonlar, kaygıyı gidermek için tekrar tekrar yapılması gereken davranışlardır.

Kompulsiyonlar genellikle obsesyonlarla ilişkilidir. Örneğin, kontamine olmaya takıntılıysanız, ellerinizi tekrar tekrar yıkamak zorunda hissedebilirsiniz. Ancak, bu her zaman böyle değildir.

Bazı yaygın zorlamalar şunları içerir:

 • Her şeyi tekrar tekrar saymak
 • Aşırı yıkama veya temizleme
 • Şeyleri belirli veya simetrik bir şekilde sıralamak
 • Tekrarlanan kontrol (kapının kilitli olup olmadığını veya fırının kapalı olduğunu kontrol etmek gibi)

Teşhis

Tüm alışkanlıkların veya tekrarlayan davranışların kompulsiyonlarla eş anlamlı olmadığını bilmek önemlidir. Herkes zaman zaman tekrar eden düşüncelere sahiptir veya bir şeyleri iki kez kontrol eder. OKB tanısı konulabilmesi için deneyimleri şu şekilde karakterize edilir:

 • Aşırı veya mantıksız olduklarını kabul etseler bile düşüncelerini veya davranışlarını kontrol edememe
 • Bu obsesyon ve kompulsiyonlara günde bir veya daha fazla saat harcamak
 • Bu düşünce ve davranışlardan dolayı günlük yaşamda önemli sorunlar ve aksamalar yaşamak
 • Düşüncelerden veya davranışlardan zevk almamak, ancak kompulsif davranışlarda bulunmak, düşüncelerin neden olduğu kaygıdan kısa bir rahatlama sağlayabilir.

OKB genellikle geç ergenlik/genç yetişkinlik döneminde başlar, ancak küçük çocuklar ve gençler de etkilenebilir. Ebeveynler ve öğretmenler, semptomlarını gizlemek için büyük çaba gösterebileceklerinden, küçük çocuklarda ve gençlerde OKB'yi sıklıkla gözden kaçırırlar.

Nedenleri

OKB'nin kesin nedenleri bilinmemektedir, ancak rol oynadığına inanılan birkaç faktör vardır.

 • Biyolojik faktörler: Bir teori, OKB'nin beyindeki her gün sahip olduğumuz birçok düşünce, fikir ve dürtüyü filtreleyen veya "sansürleyen" devredeki bir arızadan geldiğidir. OKB'niz varsa, beyniniz hangi düşünce ve dürtüleri kapatacağına karar vermekte zorluk çekebilir. Sonuç olarak, obsesyonlar ve/veya kompulsiyonlar yaşayabilirsiniz. Bu sistemin bozulması serotonin anormallikleri ile ilgili olabilir.
 • Aile öyküsü: Bozukluğun aile öyküsü varsa, daha büyük risk altında olabilirsiniz. Araştırmalar, siz, bir ebeveyn veya bir kardeşte OKB varsa, yakın aile üyelerinden birinin de OKB'ye sahip olma olasılığının %25 olduğunu göstermiştir.
 • Genetik: Tek bir "OKB geni" tanımlanmamış olmasına rağmen, OKB belirli gen gruplarıyla ilişkili olabilir.
 • Stres: İşsizlikten, ilişki güçlüklerinden, okuldaki problemlerden, hastalıktan veya doğumdan kaynaklanan stres, OKB semptomları için güçlü tetikleyiciler olabilir.

OKB'ye karşı savunmasız olan kişiler, düşüncelerini kontrol etmek için güçlü bir ihtiyaç duyduklarını ve garip veya olağandışı düşüncelerin çıldırdıkları veya kontrolünü kaybedecekleri anlamına geldiğine dair bir inanç tanımlarlar. Birçok insan stresli hissettiğinde garip veya olağandışı düşüncelere sahip olabilirken, OKB'ye karşı savunmasızsanız, bu düşünceleri görmezden gelmek veya unutmak zor olabilir. Aslında, bu düşünceler çok tehlikeli göründüğü için, sonunda onlara daha fazla dikkat etmeye başlarsınız ve bu da bir kısır döngü oluşturur.

Tedavi

OKB tedavileri ilaçları, psikoterapiyi veya ikisinin bir kombinasyonunu içerebilir.

İlaç tedavisi

OKB semptomlarının sıklığını ve şiddetini azaltmada etkili olan çeşitli ilaçlar vardır. Size uygun medikal destek için psikiyatristinize başvurabilirsiniz.

Psikoterapi

Psikolojik terapiler de OKB semptomlarının sıklığını ve yoğunluğunu azaltmak için oldukça etkili tedavilerdir. OKB için etkili psikolojik tedaviler, davranış ve/veya düşüncelerdeki değişiklikleri vurgular.

Uygun olduğunda, psikoterapi tek başına veya ilaçla birlikte yapılabilir. OKB için iki ana psikolojik terapi türü, bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve maruz kalma ve tepki önleme tedavisidir.

Daha fazla bilgi almak için form aracılığıyla ya da direkt telefon numaramız ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi Al

  Terapi Konuları