Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozukluğu, diğer insanlarla sağlıklı bir şekilde ilişki kurmada sorun yaratacak kadar rahatsız edici olabilen ve önemli işlevsellik alanlarında önemli sıkıntıya veya bozulmaya yol açabilen kişilik özellikleriyle tanımlanan bir bozukluk türüdür.

Kişilik, her insanı diğer insanlardan farklı kılan düşünme, hissetme ve davranış biçimidir. Bir bireyin kişiliği tipik olarak zaman içinde aynı kalır.

Kişilik bozukluğu, bir düşünme, hissetme ve davranma biçimidir:

 • Kültürün beklentilerinden sapar
 • Sıkıntıya veya işlevsellik sorunlarına neden olur
 • Zamanla sürer

Kişilik Bozukluğu Türleri

DSM-5, paylaşılan temel özelliklere ve semptomlara dayalı olarak kişilik bozukluklarını üç grup veya küme halinde düzenler. Bazı insanlar, çoklu kişilik bozukluğu türlerinin belirti ve semptomlarına sahip olabilir.

Küme A

Bu kişilik bozuklukları, tuhaf veya eksantrik davranışlarla karakterize edilir. A kümesi kişilik bozukluğu olan kişiler, davranışları tuhaf, şüpheli veya mesafeli olarak algılanabileceğinden ilişkilerde büyük bozulmalar yaşama eğilimindedir.

Küme A kişilik bozuklukları şunları içerir:

Paranoid kişilik bozukluğu: Bu bozukluğu olan bir kişi, başkalarının onları küçük düşürmeye, zarar vermeye veya tehdit etmeye çalıştığına inanarak, başkalarına karşı sürekli bir güvensizlik ve şüphe duyar.

Şizoid kişilik bozukluğu: Bu bozukluğu olan kişiler sosyal ilişkilere karşı mesafeli ve kayıtsızdır. Genellikle yalnız aktiviteleri tercih eden yalnızlardır ve nadiren güçlü duygular ifade ederler.

Şizotipal kişilik bozukluğu: Bu bozuklukta tuhaf düşünme ve konuşma, uygunsuz davranış ve görünüm, tuhaf inançlar ve ilişki kurmada sorun vardır. Şizotipal kişilik bozukluğu olan bir kişi genellikle tuhaf veya eksantrik olarak tanımlanır, genellikle çok az yakın ilişkisi vardır ve aşırı sosyal kaygısı olabilir.

Küme B

Küme B kişilik bozuklukları, dramatik veya düzensiz davranışlarla karakterize edilir. Bu kümeden bir kişilik bozukluğuna sahip kişiler ya çok yoğun duygular yaşarlar ya da aşırı derecede dürtüsel, teatral, rastgele veya kanunları çiğneyen davranışlarda bulunurlar.

Küme B kişilik bozuklukları şunları içerir:

Antisosyal kişilik bozukluğu: Semptomlar, başkalarının haklarını göz ardı etme veya ihlal etme paternini içerir. Antisosyal kişilik bozukluğu olan bir kişi sosyal normlara uymayabilir, tekrar tekrar yalan söyleyebilir veya başkalarını aldatabilir veya dürtüsel davranabilir.

Borderline kişilik bozukluğu: Bu bozukluk, kişilerarası ilişkilerde, duygularda, benlik imajında ​​ve davranışta istikrarsızlık ile karakterizedir. Borderline kişilik bozukluğu olan bir kişi birden fazla intihar girişiminde bulunmuş olabilir, uygunsuz şekilde yoğun öfke sergileyebilir veya devam eden boşluk duygularına sahip olabilir.

Histrionik kişilik bozukluğu: Histrionik kişilik bozukluğu olan kişiler, ilgi odağı olmadıklarında rahatsız olabilirler, fiziksel görünümü kendilerine dikkat çekmek için kullanabilirler veya hızla değişen veya abartılı duygulara sahip olabilirler.

Narsistik kişilik bozukluğu: Narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişi, çoğu zaman kendi benlik algısındaki altta yatan bir kırılganlıktan kaynaklanan büyüklenmeci fantezilere veya davranışlara sahip olabilir, bir hak duygusuna sahip olabilir, başkalarından faydalanabilir veya empatiden yoksun olabilir.

Küme C

Küme C kişilik bozuklukları, kaygı ile karakterizedir. Bu kümede kişilik bozukluğu olan kişiler, yaygın kaygı ve/veya korku yaşama eğilimindedir.

Küme C kişilik bozuklukları şunları içerir:

Kaçınan kişilik bozukluğu: Kaçınan kişilik bozukluğu olan kişiler, sevildiklerinden emin olmadıkça insanlarla ilişkiye girmek istemeyebilirler, eleştirilmek ya da reddedilmekle meşgul olabilirler ya da kendilerini yetersiz ya da sosyal açıdan yetersiz olarak görebilirler.

Bağımlı kişilik bozukluğu: Bağımlı kişilik bozukluğu olan bireyler, başkalarının güvencesi olmadan günlük kararlar almakta zorluk çekebilir veya kendilerine bakamama korkusu nedeniyle yalnız kaldıklarında kendilerini rahatsız veya çaresiz hissedebilirler.

Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu: Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu olan bir kişi, ayrıntılara veya programlara aşırı derecede odaklanabilir, aşırı çalışabilir, boş zamanlarına veya arkadaşlarına zaman ayırmayabilir veya ahlak ve değerlerinde esnek olmayabilir. Benzer şekilde adlandırılsa da obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ile aynı şey değildir.

Belirtiler

Belirtiler kişilik bozukluğunun tipine göre değişir ve hafiften şiddetliye kadar değişebilir. Tüm kişilik bozuklukları, birinin nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını etkiler. Bu semptomlar potansiyel olarak diğer insanlarla büyük çatışmalara neden olabilir, ilişkileri, sosyal durumları ve yaşam hedeflerini etkileyebilir.

Kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle sorunları olduğunun farkına varmazlar ve çevrelerindeki insanlar için kafa karıştırıcı ve sinir bozucu olabilir.

Kişilik bozukluklarının belirtileri iki kategoriden birine girebilir: öz kimlik ve kişilerarası işlevsellik

Öz kimlik sorunları şunları içerir:

 • Kararsız öz imaj
 • Değerler, hedefler ve görünümdeki tutarsızlıklar

Kişilerarası sorunlar şunları içerir:

 • Başkalarına karşı duyarsız olmak (empati yapamamak)
 • Kendileri ve başkaları arasındaki sınırları tanımada zorluk
 • Tutarsız, mesafeli, aşırı duygusal, küfürlü veya sorumsuz ilişki kurma tarzları

Tedavi

Klinik depresyon veya bipolar bozukluk gibi duygudurum bozukluklarıyla karşılaştırıldığında, kişilik bozukluklarının nasıl etkili bir şekilde tedavi edileceğine dair nispeten az çalışma vardır.

Bununla birlikte, kişilik bozuklukları için etkili bulunan kanıta dayalı tedavilerin sayısı giderek artmaktadır.

Genel olarak, kişilik bozukluğu tedavisinin amacı şunları içerir:

 • Sübjektif sıkıntı ve anksiyete ve depresyon gibi semptomları azaltmak
 • İnsanların sorunlarının kendi içlerinde olan yönlerini anlamalarına yardımcı olmak
 • Pervasızlık, sosyal izolasyon, girişkenlik eksikliği ve öfke patlamaları dahil uyumsuz ve sosyal olarak istenmeyen davranışları değiştirmek
 • Bağımlılık, güvensizlik, kibir ve manipülatiflik gibi sorunlu kişilik özelliklerini değiştirme

Daha fazla bilgi almak için form aracılığıyla ya da direkt telefon numaramız ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi Al

  Terapi Konuları